GIA SU HIEN TAI

Địa chỉ 74/191 Khuong Thượng Đốngđa Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0908.753.686
Quy mô Dưới 20 người
Website www.giasuhientai.vn
Mô tả Gia sư HIỀN TÀI bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và toàn xã hội.
Các lĩnh vực khoa học Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn, Giáo dục đạt trình độ tiên tiến;
Cung cấp dịch vụ tư vấn và phát triển giáo dục và khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế....
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo