Anh Thai Duong

Địa chỉ: 2893 Quoc Lo 1A,phuong Tan Thoi Nhat Q12

Điện thoại: 08-35920018

Website: anhthaiduong.com

Anh Thai Duong la cong ty Xuat Khau Lao Dong chuyen nghiep cho thi truong Nhat Ban.Cong ty co truong hoc noi tru,huan luyen giang day tieng Nhat,phong tuc tap quan Nhat Ban va chuong trinh giao duc the thao the hinh,ky luat tac phong v.v...cho hoc viec truoc khi xuat canh sang Nhat theo chuong trinh hop tac lao dong 3 nam.Hang nam,cong ty giu di Nhat tu 300 den 500 cong nhan trong cac nghanh co khi oto...

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn