Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Nam Phú tuyển dụng

Địa chỉ: 29/90 Đường Văn Cao- Văn Miếu- Nam Định

Điện thoại: 0979671067

Website:

Công ty cổ phần hoạt động độc lập theo quy định hiện hành của Nhà Nước

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Nam Phú Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Nam Phú

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn