Hotline: 1900 6118

Công Ty Cổ Phần Giải Trí Di Động

Địa chỉ: Floor 8. Ha Phan Building, 456 Phan Xich Long, Ward 2, Phu Nhuan Dist

Điện thoại: 090 74 75 769

Website:

Công ty Cổ phần Giải trí di động hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp game trên mạng di động. Trên đà phát triển và mở rộng,
Công ty muốn tìm kiếm những ứng viên năng lực, giàu nhiệt huyết để cùng Công ty phát tiển lâu dài.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn