Hotline: 1900 6118

Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Miền Nam

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 06503671515

Website: www.ssc.com.vn

Là một Trung tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam.
Nhiệm vụ và chức năng là nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng và sản xuất giống bố mẹ.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn