Hotline: 1900 6118

Viện Tài Nguyên môi trường và phát triển bền vững

Địa chỉ: Tầng 5, 6 114 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0437821534

Website:

Viện Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững là coq quan Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo biến động tài nguyên và môi trường, nghiên cứu công nghệ khai thác tài nguyên thân thiện với môi trường và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, thực hiện các dịch vụ về khoa học công nghệ, điều tra cơ bản, quản lý về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn