Viện Tài Nguyên môi trường và phát triển bền vững

Địa chỉ Tầng 5, 6 114 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0437821534
Quy mô Dưới 20 người
Mô tả Viện Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững là coq quan Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo biến động tài nguyên và môi trường, nghiên cứu công nghệ khai thác tài nguyên thân thiện với môi trường và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, thực hiện các dịch vụ về khoa học công nghệ, điều tra cơ bản, quản lý về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo