Núi Pháo

Địa chỉ Huyện Đại Từ Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0913155008
Quy mô Không xác định
Mô tả Khai khoáng
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo