Công ty TNHH TIẾP VẬN SAS VŨNG ÁNG

Địa chỉ Tiểu Khu 5 - Khu Phố 1 - Thị Trấn Kỳ Anh - Huyện Hỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0393721953
Quy mô 20-50 người
Mô tả CTY TNHH Tiếp Vận S.A.S. Vũng Áng được thành lập vào năm 2010, đang thực hiện các dự án tại Cảng Vũng Áng.
Ngành nghề kinh doanh:
-Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đại lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
-Đại lý mua bán, ký gửi, kho bãi hàng hóa; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
-Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải……..
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo