Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAMIL VINA tuyển dụng

Địa chỉ: Ấp Bình Phướng B Phường Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Điện thoại: 06506260247

Website:

Công ty quốc tế samil vina chuyen ngành san xuát hàng may mạc 100% vón han quóc
được thành lập từ nam 2010

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAMIL VINA Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAMIL VINA

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn