Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI KCN BIÊN HOÀ II tuyển dụng

Địa chỉ: Số 11, Đường 16A, Kcn Biên Hòa Ii, Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0618.826.748

Website: www.olamomline.com

Olam International is a leading global integrated supply chain manager with a portfolio of 20 agricultural products and food ingredients. Established 22 years ago, we have a direct presence in 65 countries.

Tài khoản chưa xác thực

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI KCN BIÊN HOÀ II Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI KCN BIÊN HOÀ II

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn