Hotline: 1900 6118

TOYOTA HIROSHIMA VĨNH PHÚC - HT

Địa chỉ: 4Th Floor No. 110 Lac Long Quan St., Tay Ho Dist., Hanoi

Điện thoại: 04 6258 2550

Website:

Company name : TOYOTA HIROSHIMA VINH PHUC-HT Co., Ltd.
Company profile : New Toyota dealer to sale and service car.
Work location : Vinh Phuc province (It takes 1 hour from Hanoi by car)
Office Address : Hiroshima Toyota Trading Co., Ltd.
     4th Floor No.110 Lac Long Quan St., Tay Ho Dist., Hanoi

*Our office will move to Vinh Phuc this autumn.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn