Công ty TNHH Digital Ship

Địa chỉ 02. Quang Trung. Tpđn Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 05113888684
Quy mô Không xác định
Website www.digitalship.ip
Mô tả Background:
Our company was established with the purpose that producing contents, animation and game software that Japan
boast to the world, in Vietnam and spread those contents to all over the world!!
We would like to create contents that catch the world‘s attention with you. Our company start from this March, so we are looking starting members!!
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo