Công ty TNHH SXKD Việt Nam Trung Hoa

Địa chỉ: Ql 183, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Email: huyenquynh2010@gmail.com

ĐT: 03203758788

Website:

100% vốn đầu tư của Trung Quốc, chuyên sản xuất chỉ may các loại tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn