Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty TNHH SXKD Việt Nam Trung Hoa tuyển dụng

Địa chỉ: Ql 183, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203758788

Website:

100% vốn đầu tư của Trung Quốc, chuyên sản xuất chỉ may các loại tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH SXKD Việt Nam Trung Hoa Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH SXKD Việt Nam Trung Hoa

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn