Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty Cty TNHH ViỆT NAM K. K. PLASTIC tuyển dụng

Địa chỉ: Số 2A, Đường Dân Chủ, Kcn Visip 2, Phường Hòa Phú, Txtdm

Điện thoại: 06503628288

Website:

công ty thành lập từ 2008,với qui mô trên 100 nhân viên

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH ViỆT NAM K. K. PLASTIC Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cty TNHH ViỆT NAM K. K. PLASTIC

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn