Cty TNHH ViỆT NAM K. K. PLASTIC

Địa chỉ Số 2A, Đường Dân Chủ, Kcn Visip 2, Phường Hòa Phú, Txtdm Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 06503628288
Quy mô 50-100 người
Mô tả công ty thành lập từ 2008,với qui mô trên 100 nhân viên
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo