Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VIỆT ĐỨC tuyển dụng

Địa chỉ: 194/27 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

Điện thoại: 08.37331677

Website: http://vietduc.coms.vn/

Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Môi trường Việt Đức :
Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Dịch vụ Môi trường VIỆT ĐỨC

* Tư vấn thiết kết, thi công, bảo trì công trình:
o Cấp thoát nước, xử lý nước cấp, nước nhiễm mặn, nước đóng chai
o Xử lý nước thải, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp
o Thu gom rác thải, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.
o Xử lý bụi, khí thải, hơi hóa chất .
* Tư vấn thực hiện các hồ sơ pháp lý, báo cáo môi trường:
o Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
o Cam kết bảo vệ môi trường
o Đề án bảo vệ môi trường
o Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
o Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
o Lập hồ sơ xả thải
o Giấy phép khai thác nước ngầm

* Cung cấp hóa chất, trang thiết bị:
o Hóa chất xử lý nước, vi sinh, bùn hoạt tính,
o Các loại men vi sinh, màng vi sinh ứng dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện và nước thải công nghiệp
o Thiết bị, vật tư chuyên ngành xử lý ô nhiễm môi trường: bơm, máy thổi khí, các thiết bị lọc Nano,...
* Bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.


vietduc.coms.vn/

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VIỆT ĐỨC Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VIỆT ĐỨC

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn