Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty may Đức Giang tuyển dụng

Địa chỉ: 59_ Đức Giang_ Hà Nội

Điện thoại: 0983854000

Website:

công ty hoạt đông trên 20 năm về lĩnh vực may mặc

Tài khoản chưa xác thực

Công ty may Đức Giang Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty may Đức Giang

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn