Hotline: 1900 6118

Cty TNHH 1 Tv cấp nước Thái Hòa

Địa chỉ: Hòa Hiếu - Tx Thái Hòa - Na

Điện thoại: 0943759777

Website:

Cty TNHH 1 Tv cấp nước Thái Hòa là công ty do UBNd tỉnh làm chủ sở hữu, 100% vốn Nhà nước;
Hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật lao động và các quy định khác của Pháp luật Nha nước VN

chức năng chính là Khai thác, vận hành, quản lý và bơm nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa, Nghẹ An

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn