Cty TNHH 1 Tv cấp nước Thái Hòa

Địa chỉ Hòa Hiếu - Tx Thái Hòa - Na Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0943759777
Quy mô 20-50 người
Mô tả Cty TNHH 1 Tv cấp nước Thái Hòa là công ty do UBNd tỉnh làm chủ sở hữu, 100% vốn Nhà nước;
Hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật lao động và các quy định khác của Pháp luật Nha nước VN

chức năng chính là Khai thác, vận hành, quản lý và bơm nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa, Nghẹ An
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo