Công ty CP thực phẩm TH True Milk

Địa chỉ 6 - Chùa Bộc Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0439976020
Quy mô 200-500 người
Mô tả Sản xuất và kinh doanh cách sản phẩm sữa tươi TH True Milk, Rau,củ quả sạch
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo