Công ty CP thực phẩm TH True Milk

Địa chỉ 6 - Chùa Bộc Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0439976020
Quy mô 200-500 người
Mô tả Sản xuất và kinh doanh cách sản phẩm sữa tươi TH True Milk, Rau,củ quả sạch
Không kết quả nào được tìm thấy