Công ty CP thực phẩm TH True Milk

Địa chỉ: 6 - Chùa Bộc

Email: trandoanthinh8x@gmail.com

ĐT: 0439976020

Website:

Sản xuất và kinh doanh cách sản phẩm sữa tươi TH True Milk, Rau,củ quả sạch

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn