Hotline: 1900 6118

Công ty cổ phần bê tông FECON

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thi Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513533038

Website: fecon.com.vn

Là Đơn vị thành viên của Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON
Chuyên sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn