Công Ty Nitto Denko

Địa chỉ Nitto Denko VietNam Co.,Ltd. 6, Street3, Vietnam -Singpapore Industry Park - Binh Duong Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0650.3134354
Quy mô Trên 500 người
Mô tả 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất linh kiện điện tử
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo