Hotline: 1900 6118

Công ty CP Dược Phẩm Becamex

Địa chỉ: NA6, KCN My Phuoc 2, H. Ben Cat, T.Binh Duong.

Điện thoại: 06503559880

Website:

Cong ty Co Phan Duoc Becamex toa lac tai Khu Cong Nghiep My Phuoc 2, Huyen Ben Cat, Tinh Binh Duong.
Cong ty xay dung Nha may san xuat duoc pham dat tieu chuan GMP-WHO, chuan ve thuc hanh hanh san xuat thuoc theo tieu chuan cua to chuc y te the gioi. Voi qui trinh san xuat khep kin trong dieu kien ve sinh tuyet doi, nha may luon dam bao duoc 100% chat luong va muc do an toan cua san pham.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn