Cty TNHH Banpo Viet Nam

Địa chỉ TT Đu - Phú Lương _ Thai Nguyen Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 84-0280-3674636
Quy mô Trên 500 người
Mô tả Công ty TNHH Banpo Việt Nam là công ty 100% đầu tư của Hàn Quốc, chuyên về lĩnh vực may mặc xuất khẩu.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo