Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty Cty TNHH Banpo Viet Nam tuyển dụng

Địa chỉ: TT Đu - Phú Lương _ Thai Nguyen

Điện thoại: 84-0280-3674636

Website:

Công ty TNHH Banpo Việt Nam là công ty 100% đầu tư của Hàn Quốc, chuyên về lĩnh vực may mặc xuất khẩu.

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH Banpo Viet Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cty TNHH Banpo Viet Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn