Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty Trung tâm Kế toán Tài Chính Thuế VAFT VIETNAM tuyển dụng

Địa chỉ: Lầu 5, 79 Trương Định, P.Bến Thành, Q.1

Điện thoại: ĐT: 08.62.999.444 DD: 0909027266

Website: www.ketoanthue.vn

Trung tâm Kế toán Tài Chính Thuế VAFT VIETNAM
chuyên hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, dịch thuật
- Đào tạo nghiệp vụ tin học.
- Đào tạo kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng, Đại lý thuế
- Đào tạo kế toán máy( Fast, Misa)
- Đào tạo kế toán trên Excel.
- Đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ sống và phần mềm
- Nhận dịch vụ kế toán
- Dịch vụ kiểm toán

Tài khoản chưa xác thực

Trung tâm Kế toán Tài Chính Thuế VAFT VIETNAM Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Trung tâm Kế toán Tài Chính Thuế VAFT VIETNAM

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn