Hotline: 1900 6118

Công ty Samsung C&T corporation

Địa chỉ: Liên Phú, Kỳ Liên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393868975

Website:

Samsung C&T Corporation

Lien Phu, Ky Lien, Ky Anh, Ha Tinh

Samsung C&T Corporation là 1 thành viên của tập đoàn Samsung C&T, 1 trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc trong các lĩnh vực như điện tử, xây dựng…
Tháng 4 / 2012 Samsung C&T thành lập văn phòng điều hành tại Hà Tĩnh để thi công Dự Án xây dựng Cảng Sơn Dương.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn