Hotline: 1900 6118

Công Ty Cổ phần I-HTKK Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 203 - 206, Tòa nhà A5, Làng Quốc tế Thăng Long, Phố Trần Đăng Ninh, Quận Cầu Giấy

Điện thoại: 0439994488

Website: ihtkk.vn

Công ty Cổ phần iHTKK Việt Nam là doanh nghiệp, tài trợ nguồn vốn để xây dựng Trung tâm Hỗ trợ Kê khai qua mạng internet Việt Nam (http://www.ihtkk.vn) - đơn vị sự nghiệp tư lập, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là Hỗ trợ Kê khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ chứng thực chữ ký số, dịch vụ về Thuế, dịch vụ Kế toán, dịch vụ hành chính công v.v...

Nhằm mở rộng phạm vi, Công ty Cổ phần iHTKK Việt Nam cần tuyển 25 nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội. Để tạo điều kiện các ứng viên, Công ty gửi tài liệu đào tạo, thông tin sơ bộ về sản phẩm, dịch vụ cho các ứng viên nghiên cứu trước khi nộp hồ ứng tuyển:

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/TroGiup/TroGiup_Main.jsp
http://ihtkk.vn/web/article/14
http://ihtkk.vn/web/article/20
http://ihtkk.vn/web/h-s-cung-c-p-d-ch-v
http://dailythue.vn/

Tài khoản xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - Kế Toán - Thuế

Công Ty Cổ phần I-HTKK Việt Nam

Hà Nội 5-8 triệu 15-03-2015
Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ phần I-HTKK Việt Nam

Hà Nội 5-8 triệu 15-03-2015