Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Linh tuyển dụng

Địa chỉ: Phố 5, Phường Quảng Hưng, Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Điện thoại: 0915567202

Website:

công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Linh

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Linh Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Linh

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn