Công Ty TNHH Đức Anh

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Vĩnh Niệm - Hải Phòng

Email: vickyhuyen@hotmail.com

ĐT: 031.3742789

Website: ducanh.com.vn

Công ty TNHH Đức Anh nằm ở phố Nguyễn Sơn Hà, đường Nguyễn Văn Linh, khu công nghiệp Vĩnh Niệm thành phố Hải Phòng.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn