Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty TNHH DAISHENG ENTERPRISE VN tuyển dụng

Địa chỉ: TT UYÊN HƯNG TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 0650 3642519 06503642520

Website:

Công ty chuyên sx đồ gỗ kết hợp kim loại xuất khẩu

Tài khoản chưa xác thực

công ty TNHH DAISHENG ENTERPRISE VN Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH DAISHENG ENTERPRISE VN

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn