Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty TNHH Vastco Garments tuyển dụng

Địa chỉ: Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.3715052

Website:

Công ty TNHH Vastco Garments là công ty 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Vastco Garments Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Vastco Garments

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn