Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen tuyển dụng

Địa chỉ: Số 09, Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An

Điện thoại: 0650 3737 400

Website: www.hoasengroup.vn

Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen là một trong những công ty con của Công ty CP TĐ Hoa Sen (Hoa Sen Group)

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn