Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

Địa chỉ: Lô 62 Kcx Linh Trung II, Thủ Đức

Điện thoại: 0837291473

Website:

Công ty 100 vốn USA.

Tài khoản xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Lập Trình C / C++

Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31-12-2014
Lập Trình Viên Firmware

Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31-12-2014
Lập Trình Php

Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31-12-2014