Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

Địa chỉ: Lô 62 Kcx Linh Trung II, Thủ Đức

Email: thaotnx@greystonevn.com

ĐT: 0837291473

Website:

Công ty 100 vốn USA.

Tài khoản xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh 4-5 triệu 11-10-2014
Quản Lý Tổ Cơ Điện

Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh Thỏa thuận 30-09-2014
Nhân Viên It Admin

Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh 8-15 triệu 31-10-2014
Qc Phần Mềm

Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh 5-8 triệu 31-10-2014
Lập Trình C / C++

Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31-10-2014
Lập Trình Viên Firmware

Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31-10-2014
Lập Trình Php

Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31-10-2014
Kỹ Thuật Viên Điện Tử

Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh 3-4 triệu 30-09-2014