Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam

Địa chỉ Lô 62 Kcx Linh Trung II, Thủ Đức Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0837291473
Quy mô Trên 500 người
Mô tả Công ty 100 vốn USA.
Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Kỹ Thuật Viên Điện Tử
Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
15/09/2014 15:13
30/09/2014
Quản Lý Tổ Cơ Điện
Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam
Đại học
4 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
15/09/2014 10:53
22/09/2014
Lập Trình Php
Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
15/09/2014 10:53
20/09/2014
Nhân Viên It Admin
Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam
Đại học
2 năm
8-15 triệu TP.Hồ Chí Minh
15/09/2014 10:53
20/09/2014
Quản Lý Sản Xuất
Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam
Đại học
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
15/09/2014 10:52
30/09/2014
Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp
Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam
Trung cấp
2 năm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
11/09/2014 14:10
11/10/2014
Qc Phần Mềm
Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam
Cao đẳng
1 năm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
10/09/2014 09:30
30/09/2014
Lập Trình Viên Firmware
Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
10/09/2014 09:29
20/09/2014
Lập Trình C/C++
Công ty TNHH Greystone Data System Việt Nam
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
10/09/2014 09:29
20/09/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo