Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty TNHH đồ hộp Việt Cường tuyển dụng

Địa chỉ: Ấp 1, Nhựt Chánh, Bến Lức

Điện thoại: 0723872377

Website: không

Công ty vốn nước ngoài

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH đồ hộp Việt Cường Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH đồ hộp Việt Cường

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn