Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty CTY TNHH PNP CHEMITECH tuyển dụng

Địa chỉ: Lô G0-1, Kcn Đức Hòa 1, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An

Điện thoại: 0723779599

Website: www.phpchemitech.com

N/A

Tài khoản chưa xác thực

CTY TNHH PNP CHEMITECH Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CTY TNHH PNP CHEMITECH

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn