Hotline: 1900 6118

Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh

Địa chỉ: 2/14 - 2/16 Hàm Nghi Q1

Điện thoại: 08391516060

Website: http://www.congthanhgroup.com/v3/

http://www.congthanhgroup.com/v3/

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn