Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh tuyển dụng

Địa chỉ: 2/14 - 2/16 Hàm Nghi Q1

Điện thoại: 08391516060

Website: http://www.congthanhgroup.com/v3/

http://www.congthanhgroup.com/v3/

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn