Hotline: 1900 6118

Công ty Laptop Vinh Giang

Địa chỉ: 123 bàu cát - tân bình

Điện thoại: 62924100

Website: www.goplaptop.com

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Vinh Giang
địa chỉ : 123 bàu cát - P14 - Quận tân Bình - TPHCM
điện thoại : 62924100
Web : www.goplaptop.com
Email : kd1@goplaptop.com , kd2@goplaptop.com

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn