Công ty TNHH CCI Việt Nam

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Bắc Chu Lai,Tam Hiệp,Núi Thành
Điện thoại 0510 2 226388
Quy mô Trên 500 người
Website www.coilcraft.com
Mô tả CCI Vietnam is a manufacturing company with a reputation for high quality passive electronic components. We are looking for an experienced and dynamic individual to join us
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo