Công ty TNHH CCI Việt Nam

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Bắc Chu Lai,Tam Hiệp,Núi Thành
Điện thoại 0510 2 226388
Quy mô Trên 500 người
Website www.coilcraft.com
Mô tả CCI Vietnam is a manufacturing company with a reputation for high quality passive electronic components. We are looking for an experienced and dynamic individual to join us
Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Asisstant Trainer/ Nhan Vien Dao Tao
Công ty TNHH CCI Việt Nam
Cao đẳng
2 năm
Thỏa thuận Quảng Nam
22/07/2014 12:57
31/07/2014
Trợ Lý Kỹ Sư Chất Lượng
Công ty TNHH CCI Việt Nam
Cao đẳng
1 năm
Thỏa thuận Quảng Nam
09/07/2014 09:23
31/07/2014
It Programmer (Nhân Viên It)
Công ty TNHH CCI Việt Nam
Đại học
2 năm
Thỏa thuận Quảng Nam
07/07/2014 12:59
31/07/2014
Assistant Accountant/ Kế Toán Cao Cấp
Công ty TNHH CCI Việt Nam
Đại học
3 năm
Thỏa thuận Quảng Nam
07/07/2014 12:59
31/07/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo