Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem

Địa chỉ Công ty Cổ phần DAP số 2-Vinachem - Xã Xuân Giao - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai
Điện thoại 0203.767.048
Quy mô Không xác định
Mô tả Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem là công ty cổ phần, trong đó nhà nước giữ 57% vốn điều lệ, Công ty có Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1203 000 200 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 18 tháng 02 năm 2009.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo