Công Ty Cổ Phần Điện Nhẹ Viễn Thông

Địa chỉ Số 137 B4, khu DDTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại 043 540 1641
Quy mô 200-500 người
Website ltc.com.vn
Mô tả Tiền thân là Trung tâm Kỹ thuật Điện nhẹ Viễn thông, thành lập năm 1989, năm 2000, công ty đổi thành Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông theo quyết định số 939/QĐ TCBĐ ngày 11/10/2000 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu Điện về việc chuyển Trung tâm Kỹ thuật Điện nhẹ Viễn thông thành Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.
Năm 2006, cổ phiếu của công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đến nay, công ty chúng tôi đã phát triển và lớn mạnh trong khắp cả nước với 5 xí nghiệp xây lắp, 1 công ty sản xuất cáp quang, 1 công ty liên doanh sản xuất điện thoại, 1 xí nghiệp tư vấn thiết kế và 1 trung tâm tin học viễn thông.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo