Công ty dệt Hà Nam

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại 03513853033
Quy mô Trên 500 người
Website hantex.com.vn
Mô tả Tên công ty: Công ty Dệt Hà Nam

Trụ sở chính : Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công ty Dệt Hà Nam là công ty lớn có uy tín trong ngành chuyên sản xuất các loại sợi phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo