TRƯỜNG MẪU GIÁO, TIỂU HỌC & THCS CHẤT LƯỢNG CAO SKY-LINE

Địa chỉ Đường Trần Đăng Ninh, Lô A2.4, Kdc Tuyên Sơn, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại 0511 3787 777
Quy mô 50-100 người
Website http://skylineschool.edu.vn/
Mô tả Là trường phổ thông chất lượng cao.
Thông tin chi tiết trên website:://skylineschool.edu.vn
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo