Aikawa Vietnam Co., Ltd

Địa chỉ Lô M5A, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại 0439550213
Quy mô 50-100 người
Mô tả AIKAWA VIET NAM CO., LTD invested by Japanese Aikawa Press Group was established in January 2008. We are manufacturing company, metal stamping, plastic injection, die-set mold making for use of plastic mold and metal stamping parts.
Now we are seeking for professional candidates in order to keep up with our development.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo