CÔNG TY HỮU HẠN SỢI TAINAN (VN)

Địa chỉ Số 9 Đường 17A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai.
Điện thoại 061.3836671 - (2,3,4,5,6)
Quy mô Trên 500 người
Mô tả Công ty HH sợi TAINAN (VN)với 100% vốn nước ngoài, được thành lập từ năm 1996.Những năm qua công ty đã không ngừng phát triển và sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao cả về năng suất lẫn chất lượng,công ty đã đạt được nhiều giải thưởng và huân chương do Nhà nước ban tặng.
Hiện nay, công ty TAINAN là một công ty có vốn đầu tư với quy mô lớn nhất Việt Nam về ngành dệt sợi.Công ty đã thành lập 5 nhà máy đặt ở 2 khu phân xưởng,quy mô sản xuất đạt đến 520.000 cọc.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo