Công ty CP Dây và cáp điện Hàn Quốc

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang
Điện thoại 01632 603 580
Quy mô 50-100 người
Mô tả Công ty CP dây và cáp điện Hàn Quốc với các lĩnh vực sản xuất chính:
+ Sản xuất kinh doanh dây và cáp điện
+ Kinh doanh thiết bị điện
+ Kinh doanh bất động sản
Thành lập từ năm 2009, công ty đã đi vào sản xuất ổn định, đạt lợi nhuận cao tại trụ sở chính - Hưng Yên. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng thị trường, công ty chuyển cơ sở sản xuất về KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang. Những vị trí công ty cần tuyển dụng bổ sung là:
- Quản lý Nhân Sự
-
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo