Công ty TNHH Tiếp vận SITC-Đình Vũ

Địa chỉ Cảng Đình Vũ, Đông Hải Ii, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại 031-3260000
Quy mô 50-100 người
Website www.sitc-dinhvu.com
Mô tả Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ là công ty Liên doanh giữa hãng tàu SITC và Cảng Đình Vũ; ngành nghề kinh doanh: dịch vụ giao nhận, đại lý tàu, giao thông vận tải đa phương thức, bãi Container và kho, Container hàng hóa đóng gói, khai thác hàng CFS, khai thác bãi và lưu trữ hàng hóa, giao nhận vận tải bằng đường biển, đường bộ, đường sắt và đường hàng không, dịch vụ hải quan...
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo