Công ty CP Duoc Pham Becamex

Địa chỉ NA6, KCN My Phuoc 2, H. Ben Cat, T.Binh Duong.
Điện thoại 06503559880
Quy mô 200-500 người
Mô tả Cong ty Co Phan Duoc Becamex toa lac tai Khu Cong Nghiep My Phuoc 2, Huyen Ben Cat, Tinh Binh Duong.
Cong ty xay dung Nha may san xuat duoc pham dat tieu chuan GMP-WHO, chuan ve thuc hanh hanh san xuat thuoc theo tieu chuan cua to chuc y te the gioi. Voi qui trinh san xuat khep kin trong dieu kien ve sinh tuyet doi, nha may luon dam bao duoc 100% chat luong va muc do an toan cua san pham.
Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Công ty CP Duoc Pham Becamex
Đại học
2 năm
Thỏa thuận Bình Dương
25/08/2014 11:06
15/09/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo