Vietnam Knitwear Ltd

Địa chỉ Khu cong nghiep Hoa Khanh, Lien Chieu, thanh pho Da Nanng
Điện thoại 0511 3734191-0511 734192
Quy mô Trên 500 người
Mô tả Cong ty co von dau tu nuoc ngoai (Hongkong) chuyen ve may mac
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo