Vietnam Knitwear Ltd

Địa chỉ Khu cong nghiep Hoa Khanh, Lien Chieu, thanh pho Da Nanng
Điện thoại 0511 3734191-0511 734192
Quy mô Trên 500 người
Mô tả Cong ty co von dau tu nuoc ngoai (Hongkong) chuyen ve may mac
Không kết quả nào được tìm thấy