Công ty Chế biến Thủy sản Trung Sơn - Kiên Giang

Địa chỉ Khu cảng cá Tắc cậu, Bình An, Châu Thành, Kiên gIang
Điện thoại 0773.616.136
Quy mô 200-500 người
Mô tả Công ty Chế biến Thủy sản Trung Sơn - Kiên Giang là một trong Công ty con thuộc Tập đoàn Thực phẩm Trung Sơn. Công ty Chế biến Thủy sản Trung Sơn - Kiên Giang là một công ty chuyên sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. Nhân viên Công ty cộng tác, làm việc và hợp tác với nhau trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh, năng động và hiệu quả.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo