Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Hưng Trí

Địa chỉ 562 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên
Điện thoại 36526772
Quy mô Dưới 20 người
Mô tả Là công ty kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, bán lẻ siêu thị, dịch vụ phát hành và truyền thông. Thành lập năm 2011
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo