Công ty PTSC Quảng Ngãi

Địa chỉ Lô 4H Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Tình Quảng Ngãi
Điện thoại 0553 827 492
Quy mô Trên 500 người
Website http://www.ptscquangngai.com.vn/
Mô tả Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC. Được thành lập từ năm 1998 trên cơ sở là Chi nhánh của Tổng Công ty PTSC với nhiệm vụ ban đầu là cung cấp dịch vụ, thiết bị, vật tư cho các công trình Dầu khí tại tỉnh Quảng Ngãi. Trụ sở của Công ty được đặt tại Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi, là trung tâm điều hành của các bộ phận trực thuộc đóng tại Khu kinh tế Dung Quất, bao gồm Khu căn cứ dịch vụ dầu khí tổng hợp 8ha, Bến số 1 Cảng Dung Quất, Xưởng Cơ khí Dung Quất và các Ban quản lý đặt tại các công trường Dự án trên cả nước mà PTSC Quảng Ngãi tham gia.
Bên cạnh vai trò là nhà thầu trong lĩnh vực cơ khí dầu khí, PTSC Quảng Ngãi còn là nhà cung cấp dịch vụ khai thác cảng biển hàng đầu trong Khu Kinh tế Dung Quất. Là chủ sở hữu của Bến số 1 - Cảng Dung Quất với công suất hàng hóa hàng năm qua cảng lên hơn 1 triệu tấn. Xếp dỡ, vận chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hầu hết hàng hóa thương mại cho các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Khu kinh tế Dung Quất. Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistic, đảm nhiệm giao nhận, vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa theo hình thức door-to-door cho bất cứ khách hàng nào có nhu cầu. Là đơn vị đầu tiên tại Quảng Ngãi cung cấp dịch vụ đại lý khai thuê hải quan, đại lý tàu biển,...
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo