Công ty TNHH Tập đoàn Cầu Đường Sơn Đông

Địa chỉ Đường 401, thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại 01662919115
Quy mô 200-500 người
Mô tả Công ty TNHH Tập đoàn Cầu Đường Sơn Đông, thành lập năm 2001 , lấy việc phát triển khoa học kĩ thuật làm nền tảng. Trong quá trình phát triển, Công ty bước đầu hoạt động kinh doanh ngành "Đường cao tốc", sau đó mở rộng hoạt động kinh doanh sang các ngành nghề khác như: đầu tư, xay dựng, kinh doanh, quản lý đường bộ, đường ô tô cao tốc, cầu cống, đường sắt, cảng, hàng không, vận tải. Hiện tại công ty đang xây dựng Đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng từ Km81+300 đến Km 96+300.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo